Voorwaarden kerstpakkettenactie

Definities
1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de winactie.
2. Prijzen: de te winnen prijzen zoals omschreven in deze Algemene voorwaarden.
3. Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een prijs wint.
4. Kerstpakket: een kerstpakket dat vermeld staat in de kerstbrochure 2017.

Algemeen:
• Van 1 september tot 29 oktober 2017 kunnen klanten van HANOS deelnemen aan de kerstpakketten winactie van HANOS Kerstpakketten
• Deelname aan de winactie is alleen geldig door het reageren onder het bericht met daarbij een favoriet kerstpakket uit de kerstbrochure 2017. Met daarbij het taggen van een werkgever.
• Deelname aan de actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
• HANOS behoudt zich het recht voor om de kerstpakketten winactie wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers. Wijziging of beëindiging zal via de website www.foodXperience.com/kesbeke bekend worden gemaakt.


Deelnemers:
• HANOS heeft het recht om een deelnemer buiten te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, of op andere wijze fraude pleegt, of probeert te plegen.
• HANOS kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door een deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.
• Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.


Prijzen:
• De te winnen prijzen bestaat uit:
Winnaar ontvangt het kerstpakket dat naar eigen zegge is vermeld onder de winactie én de getagde werkgever ontvangt €50,- korting in één van onze fysieke kerstpakkettenshowrooms bij een minimale besteding van €250,- aan kerstpakketten.
• De winnaars van de prijzen worden na afloop van de actieperiode bekend gemaakt via social media én worden persoonlijk door HANOS benaderd.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
• De winnaar wordt 30 oktober 2017 bekendgemaakt.


Aansprakelijkheid:
• De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
• HANOS is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan deKerstpakketten winactie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen HANOS niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor HANOS in het leven roepen.
• HANOS is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website.
• HANOS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

Overige spelvoorwaarden:
• HANOS garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die HANOS aan het beheer van haar websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
• Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de actie of deze voorwaarden kunnen schriftelijk of digitaal gesteld worden. Stuur deze vragen naar HANOS Internationale Horeca Groothandel, Antwoordnummer 1014, 7300 VB te Apeldoorn, of stuur een e-mail naar info@hanos.nl.
• HANOS gaat zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers. HANOS neemt de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens in acht.
• Op deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

HANOS Internationale Horeca Groothandel, kantoorhoudende te Apeldoorn, op het adres Stadhoudersmolenweg 37.

Apeldoorn, september 2017.